www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 1 (zaèáteèníci 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 1 - Personal pronouns and the verb "to be".
  Osobní zájmena a sloveso "být".
  1. I / she / he / it AM, IS [present] I / she / he / it WAS [past]

   I am busy now. I was busy yesterday.
   Charles is sleepy.Charles was sleepy last night.
   Brad is in England.Brad was in France last month.


  2. we / you / they ARE [present] we / you / they WERE [past]

   My sons are at school. My sons were at school last Monday.
   They are ill.They were ill last year.
   You are right.You were right last time.


  3. Zápor se tvoří stejně jako v přítomném čase přidáním NOT. Nejčastěji se používá zkrácená forma záporu.

   WAS NOT = WASN'T
   WERE NOT = WEREN'T


   I was at home. I wasn't at home.
   You were at work. You weren't at work.
   She was tired. She wasn't tired.
   He was in France. He wasn't in France.
   It was wonderful. It wasn't wonderful.
   We were at the party. We weren't at the party.
   They were busy. They weren't busy.


  4. Otázka se tvoří stejně jako otázka s AM, IS, ARE.

   I am right. Am I right?
   I was right.Was I right?
   They are shocked.Are they shocked?
   They were shocked.Were they shocked?


  5. Krátká odpověď.

   Yes, I / she / he / it was. No, I / she / he / it wasn't.
   Yes, we / you / they were. No, we / you / they weren't.


   Were you busy? No, I wasn't. / Yes I was.
   Was he in hospital? No, he wasn't. / Yes, he was.
   Were they late? No, they weren't. / Yes, they were.


  6. Příklady.

   We were on holiday last month. The weather was good but the hotel was terrible.
   Kate wasn't at work yesterday because she was ill.
   My glasses were on the sofa yesterday evening but now they are on the TV.
   You weren't in your office in the morning. Where were you?

  Nyní už můžete přejít na cvičení 1. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2