www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 1 (zaèáteèníci 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce

 

2. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 2 - Verb "to be" - negative.
  Sloveso "být" - zápor.

  1. Zápor od slovesa 'to be' tvoříme vložením slova NOT za tvar slovesa 'to be'.

   I am I am not we are we are not
   you are you are not you are you are not
   he/she/it is he/she/it is not they are they are not

   V běžné mluvě se používají zkrácené tvary. Zkrácený zápor u slovesa 'to be' vypadá takto: isn't, aren't

   Ale pozor na první osobu: I'm not at home.

   Zápor v první osobě zkrátit nelze. Použijete zkrácený tvar slovesa to be - I'm a zápor - not.


  2. Podívejte se následující příklady:

   I'm not a manager. I'm an assistant. We aren't tired. We are fresh.
   He's not very old. He's 35. My mother isn't a doctor. She's a teacher.
   It isn't a problem. It is easy. Tom and Mary aren't lovers. They are friends.
   They aren't at home. They are at work. I and my brother are at school. We aren't on holidays.

  Nyní už můžete přejít na cvičení 2. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2