www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 1 (zaèáteèníci 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
  2. lekce

 

3. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 3 - Verb "to be" - question.
  Sloveso "být" - otázka.

  1. Otázka se v angličtině tvoří takto:

   Z oznamovací věty He is a student uděláte otázku převrácením slovosledu HE a IS - Is he a student?

   He is a student. Is he a student?

   V anglické otázce stojí přísudek vždy před podmětem!

   Na policii nebo ambasádě se Vás mohou zeptat:

   Are you English? Jste Angličan?
   Are you a tourist? Jste turista?
   Are you 56 years old? Je vám 56 let?
   Is your wife English? Je vaše manželka Angličanka?
   Are Tom and Susi your friends? Jsou Tom a Susi vaši přátelé?
   Is your passport valid? Je váš pas platný?

  2. Zkuste pravdivě odpovědět na předešlé otázky. Hned se dovíte, jak na to. Na takové otázky se obvykle odpovídá krátkými odpověďmi. Odpovědět pouze Yes nebo No je neslušné.

   Příklad: Are you tired? - Yes, I am. / No, I'm not.

   V dalších osobách:
   a) Yes, you are. No, you aren't.
   b) Yes, he is. No, he isn't.
   c) Yes, we are. No, we aren't.
   d) Yes, they are. No, they aren't.


   Při kladné odpovědi se sloveso nezkracuje.

  Nyní už můžete přejít na cvičení 3. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2