www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 1 (zaèáteèníci 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
  2. lekce
  3. lekce

 

4. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2


 • Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 4 - Plural nouns, numbers.
  Množná èísla, èíslovky.

  1. Množné číslo podstatných jmen se tvoří přidáním koncovky -s.

   U podstatných jmen, která se vyslovují v jednotném čísle s koncovým s, se koncovka množného čísla vyslovuje -iz, nebo -is

    a house [haus] - dům : houses [hauzis]
    a case [keis] - kufr : cases [keisiz]


   Někdy dochází ke změnám v pravopisu slov.

   Slova končící na y mění toto koncové y na i a přidá se k němu e a s. Jednoduše koncové -y nahradíme -ies a máme množné číslo.

    a baby [beibi] - miminko : babies [beibi:s]
    a country [kantri] - země : countries [kantri:s]


   Některá podstatná jména jsou nepravidelná a množné číslo se u nich tvoří jinak:

   • například změnou kmenové samohlásky jako u slov a man- men, a woman - women. Pozor na výslovnost!

    a man [man] - muž : men [men]
    a woman [wumn] - žena : women [wimin]

   • nebo celkovou změnou slova

    a mouse [maus] - myš : mice [mais]
    a person [p:sn] - člověk : people [pi:pl]

   • nebo přidáním jiné koncovky

    a child [čaild] děti + ren : children [č:ldrn]

   • nebo změnou f, fe na ves

    a wife [waif] - manželka : wives [waivz]
    a knife [naif] - nůž : knives [naivz]
    a wolf [wulf] - vlk : wolves [wulvz]


  2. Příklady

   The cars are blue. My car is red. The woman in the street is pretty. These women are from the club.
   The girls are pretty. She is a pretty girl. Marry is a good wife. In Saudi Arabia men have two or three wives.
   The three letters are on the table. The letter is from my friend. The children are noisy. My child isn't so noisy.
   This man is my collegue. Those men are my brothers.  

  3. Číslovky

    Základní číslovky od nuly do desíti se samozřejmě musíte naučit nazpamět.

    0 - zero [ziru]
    1 - one [wan]
    2 - two [tu:]
    3 - three [ri:]
    4 - four [fo:]
    5 - five [faif]
    6 - six [siks]
    7 - seven [sevn]
    8 - eight [eit]
    9 - nine [nain]
    10 - ten [ten]

    Pro další číslice je tu ale několik pravidel:

   1. Číslice od 13 do 19 vytvoříte přidáním koncovky teen k základní jednotkové číslici. U některých dochází ke změně pravopisu:

    13 - thirteen [:ti:n]
    14 - fourteen [fo:ti:n]
    15 - fifteen [fifti:n]
    16 - sixteen [siksti:n]
    17 - seventeen [sevnti:n]
    18 - eighteen [eiti:n]
    19 - nineteen [nainti:n]
    Pozor na číslice: 11 - eleven [ilevn], 12 - twelve [twelf]

   2. Desítkové číslice od 20 do 90 mají koncovku -ty. Desítkovou číslovku vytvoříte přidáním koncovky -ty k základní číslici: nine + ty

    20 - twenty [twenti]
    30 - thirty [:ti]
    40 - forty [fo:ti] - Pozor! Nikoliv fourty!!!
    50 - fifty [fifti]
    60 - sixty [siksti]
    70 - seventy [sevnti]
    80 - eighty [eiti]
    90 - ninety [nainti]
    Pozor na číslice: 10 - ten [ten], 100 - hundred [handrd]

   3. Stovky a tisíce se tvoří jednoduše. Slova hundred a thousand nemají tvar množného čísla.

    100 - one hundred
    200 - two hundred
    300 - three hundred
    1000 - one thousand [auznd]
    2000 - two thousand
    3000 - three thousand

   4. Kombinované číslice se tvoří skládáním za sebou podobně jako v češtině.

    23 - twenty-three
    89 - eighty-nine
    34 - thirty-four
    1000 - one thousand [auznd]
    2000 - two thousand
    3000 - three thousand

    Pouze při čtení kombinovaných číslic se stovkou se po stovce vkládá AND:

    123 - one hundred and twenty-three
    456 - four hundred and fifty-six
    203 - two hundred and three
    1123 - one thousand one hundred and twenty-three
    2056 - two thousand fifty-six

  Nyní už můžete přejít na cvičení 4. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2