www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 1 (zaèáteèníci 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 1 - Personal pronouns and the verb "to be".
  Osobní zájmena a sloveso "být".

   
   Cvičení 1  
  Úloha 1 2 3 4 5
  Fill in am / is / are.
  Doplòte am / is / are.

   
  Excuse me, what _____ your name?

  Nepřihlášený student


  Vaše úspěšnost ve cvičení
  0 %.
  prw2